Världens bästa kaffe

Vi i Sverige är några av världens största kaffedrickare, endast i Finland dricker man mer kaffe per person. Tyvärr har dock kaffe blivit lite av en krycka för många.  Något som man dricker för att klara sig igenom arbetsdagen, inte för att det är gott. 

kaffebönor

Vad behöver man då tänka på för att göra riktigt bra kaffe? I grunden finns det tre delar.

Malning

För att göra riktigt bra kaffe så behövs det riktigt färskmalet kaffe. Så fort kaffet är malt så börjar det förlora aromer, redan efter någon timme har mycket av de finare smakerna försvunnit. Du kan testa själv genom att mala kaffe, låta det stå en stund och sedan mala igen. Vilket alternativ tror du doftar mest?

För en bra malning krävs dock mer. För det första så behöver man en kvarn som maler jämt. De billigaste kaffekvarnarna på marknaden är så kallade bladkvarnar. De hackar helt enkelt sönder kaffebönorna precis som en mixer. Detta resulterar i enormt varierad kvalitet på malningen. Många delar är ganska stora medans andra är små som mjölpartiklar. Detta gör att extraheringen av smakerna blir ojämn från varje bit och det blir svårt att få rätt extraheringstid.

Extrahering

Den andra ingrediensen för bra kaffe är extraheringen, det är processen där man tar smakerna ut ur kaffet och in i vattnet. För optimal extrahering krävs kontroll över två delar, extraheringstid och vattentemperatur. Exakt vilken vattentemperatur och extraheringstid som är bäst varierar beroende på bryggmetod och hur grovt malet kaffet är. Fel extraheringstid eller temperatur kan skapa surt, svagt, eller starkt kaffe.

Bönorna

Den sista biten som behövs för bra kaffe är självklart bra bönor. Om man inte har bra råvaror så kan man inte heller göra bra kaffe. Vad är då bra bönor? För det första är kaffe bönorna indelade i två släkten, robusta och arabica. Robustabönorna är lätta att odla och innehåller mer kaffein, de har dock en mycket strävare smak. Robusta brukar oftast använda som ett komplement till arabica i espressokaffe för att ge en liten extra kick.

Arabica växer endast på i tropiska klimat och på högre höjder, detta gör det betydligt mer svårodlat. Då det dessutom anses ha en bättre smak och lägre koffeinhalt så är det betydligt dyrare än robusta. Arabica står för ungefär tre fjärdedelar av världens kaffeproduktion.

Kaffet måste sedan rostas, hur mycket är lite av en smaksak men det finns gränser man inte bör gå. Om det rostas för lite så försvinner smaker och det kan bli surt, om det rostas för mycket kan det bli bränt och även där tappa smaker.